Публична покана - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване