Захар
Етилов алкохол
Захарни изделия
Собствена енергия
Ремонтна дейност
Печатни изделия

Ремонтнo-механични услуги

За една добре работеща компания дори и най-малкият детайл има  значение. Всяка, дори и миниатюрна част, е важна стъпка към успеха.

Ремонтно-механичният завод е създаден през 1969 г. в гр.Горна Оряховица като подразделение към “Захарни заводи” АД. През годините фирмата се е специализирала в производството на машини, съоръжения и резервни части за захарната промишленост, както и в  производство и монтаж на металоконструкции, монтаж на различни тръбопроводи и извършване на услуги от промишлен характер.

 Обхватът на производствените мощности се простира в широки граници – механична обработка на ротационни и призматични детайли със специфични размери, нарязване на зъбни колела, динамично балансиране на бързовъртящи се части, студена деформация на листови материали, ВИГ и МИГ/МАГ заваряване, ковашки и дърводелски услуги, моделно-касова екипировка.

Фирмата извършва механични ремонти и възстановяване на селскостопанска, строителна, пътно-строителна техника и др. Производствената програма обхваща изделия от черни, цветни и неръждаеми метали, като топлообменници, резервоари,  бъркалки, кондензатори, резервоари, транспортьори, елеватори, питатели и др. Леярната ни е оборудвана  с 2 бр. пещи-електродъгова пещ, даваща възможност за леене на отливки от чугун и стомана до 700 кг и индукционна пещ за отливки до 500кг,пещ за цветни метали.Термообработката на отливките се осъществява от термична пещ до 1 000° С и полезен обем 2,2 м3. Възможност  за механични изпитания на опън, натиск, огъване, твърдост, ударна жилавост гарантира търсените параметри на вложените материали. Разполагаме със стендово оборудване за изработка на цилиндрични съдове до 50 м3. Изработваме стационарни резервоари с неограничена вместимост и параметри.

От 2005 г.  Ремонтно-механичният завод  е сертифициран и работи под   система за управление на качеството  ISO 9001:2008. Персоналът е с богат и дългогодишен производствен опит, което му позволява смело да посреща нови предизвикателства. Фирмената политика на дружеството е насочена към качествено изпълнение в кратки срокове на поетите ангажименти към всички наши клиенти.

От 2010 г. Ремонтно-механичния завод работи като самостоятелно дружество под името – „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД.