В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на адрес: e-mail: yovko.ralev@zaharnizavodi.com  или гр. Горна Оряховица 5100, ул. Свети княз Борис І №29 , телефон за връзка  0618 69 433.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.

Отворени позиции

 • Инженер Технолог ХВП Дивизия Захарни изделия

  Основни задължения:

  – Контролира спазването на технологията на производството;
  – Участва в анализиране на качеството на продукцията, участва при внедряване на нови изделия и технологии, ново оборудване;
  – Оформя технологична документация;
  – Разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството, участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нои техника и технология, участва в изготвянето на рецепти, разходни норми, прави проучвания за новостите на пазара;
  – Участва при създаване, внедряване и поддържане на Интегрираната система за управление /ИСУ/ на качеството безопасността на продуктите в съответствие с изискванията на стандарта, който в момента е действащ в предприятието и НАССР системата.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше образование – технология на захарта и захарните изделия;
  – Професионален опит по специалността – минимум 5 години.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Копие от документи за придобита квалификация;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда;
  – Режим на работното време: на смени 07:00-15:00 и 14:00-22:00 часа.

  Срок за подаване на документи: 14.07.2017.

 • Мениджър Производство Дивизия Захарни изделия

  Основни задължения:

  – Организира, координира, ръководи и контролира производствена дейност в цеха; Ръководи протичането на производствените процеси в съответствие с техническата документация;
  – Осъществява контрол върху осигуряването на цеха с материали и енергия. Анализира работата в производствения цех и предлага решения за подобряване на резултатите;
  – Контролира спазването на технологичните процеси и качеството на производството;
  – Упражнява контрол върху използването и поддържането на машините и съоръженията в цеха и контролира спазването на техните паспортни, технически и експлоатационни изисквания, контролира спазването на правилата за безопасност на труда;
  – Организира и участва при внедряването на проекти за повишаването на техническото и технологично равнище на производството и на качеството на продукцията в цеха.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше образование;
  – Професионален опит по специалността – минимум 5 години.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Копие от документи за придобита квалификация;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда;
  – Режим на работното време: на смени 07:00-15:00 и 14:00-22:00 часа.

  Срок за подаване на документи: 14.07.2017.