В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на адрес: e-mail: yovko.ralev@zaharnizavodi.com  или гр. Горна Оряховица 5100, ул. Свети княз Борис І №29 , телефон за връзка  0618 69 433.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.

Отворени позиции

 • Технолог Дивизия Печат и опаковки

  Основни задължения:

  – Участва в технологичната дейност по създаване и внедряване на нови технологии;
  – Участва във внедряването в производството на технологична документация;
  – Следи и изпълнява изготвения производствен график;
  – Контролира технологичната дисциплина;
  – Води установената отчетна документация, свързана с технологията, технологичния контрол, създаването на маршрутни и операционни технологии, технологични инструкции;
  – Анализира действащите технологии и режими, дава предложения за тяхното усъвършенстване;
  – Участва при внедряване на нови изделия.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше – полиграфическо,химическо или техническо образование;
  – Изискван трудов стаж – 1 годинa;
  – Компютърна грамотност – работа с Excel;
  – Добро владеене на английски или друг западен език – предимство.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Копие от документи за придобита квалификация;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 10.01.2018.

 • Машинен оператор Офсетов печат Дивизия Печат и опаковки

  Основни задължения:

  – Окачествява материалите преди употреба;
  – Спазва предписаната технология;
  – Изпълнява целия комплекс от операции по печат на опаковки на картон и хартия;
  – Провежда печатния процес, да регулира машината и механизмите към нея;
  – Коригира цветовете на мастилата в съответствие с оригинала.
  – Спазва изискванията на СУК.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Средно полиграфическо или техническо образование;
  – Професионален опит – предимство;
  – Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност и охрана на труда;
  – Да повишава знанията и квалификацията си.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование;
  – Копие от трудова книжка или други документи, доказващи професионалния опит по специалността;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 10.01.2018.

 • Дизайнер Дивизия Печат и опаковки

  Основни задължения:

  – Изработва/проектира цветни проекти за опаковки от различни ролни материали, хартия, картон и др.;
  – Проектира и извършва конструктивна разработка на кутии, подготвя цветното им оформление;
  – Изработва цветоотделки; чертежи на опаковки;
  – Проектира и оформя табла, плакати и др.рекламни площи;
  – Съдейства за непрекъснатото усъвършенстване на технологичната подготовка на производствения процес.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше /или средно/ образование – полиграфическо / художествено;
  – Владеене на английски език ;
  – Солидни познания за работа с компютър и специализиран софтуер;
  – Комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Копие от документи за придобита квалификация;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 10.01.2018.