Валентина Ралева

Председател на Управителният съвет и

Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

Основни отговорности в групата:

Стратегическо планиране;

Финансово управление;

Счетоводство;

Контролинг;

Правни въпроси, регулации, законодателство;

Човешки ресурси;

Връзка с инвеститорите;

Образование:

Организация на производството и управление в промишлеността

Семейно положение:

51-годишна, семейна, 2 деца;

Управителен съвет:

Член на УС от 2006 год.

Председател на УС от 2009 год.

Дъщерни дружества:

2008 –   Член на Съвета на директорите на ТЕЦ Горна Оряховица АД;

“Нашата цел е непрекъснато усъвършенстване и постигане на по-високо качество, което неизменно е свързано с уважение и грижа към нашите потребители, партньори и служители
Валентина Ралева