Зaхарни заводи е най-големият комплекс
в България за производство на хранителни продукти