Зaхарни заводи е най-големият комплекс
в България за производство на хранителни продукти

2.20(Цена на акция)
3Z9